Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2023 Νοέμβριος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2023

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  290 m LAT: 40° 43' 53" N LONG: 22° 55' 10" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1 19.2 25.3  14:50 15.4  6:20  0.8  1.7  0.0  0.3 17.7  13:00  NW
 2 17.4 21.0  15:30 15.1  10:20  1.2  0.4  0.6  0.6 22.5  8:50  SW
 3 18.1 20.8  11:35 14.4  6:30  1.0  0.7  0.0  2.4 27.4  23:50  NE
 4 16.3 18.8  0:55 12.7  11:55  2.0  0.0 10.8  4.0 53.1  11:30  WNW
 5 17.0 22.0  15:05 12.9  8:00  1.9  0.6  0.0  0.8 22.5  16:00  SSW
 6 20.7 25.1  14:15 17.8  7:30  0.0  2.4  0.0  0.5 25.7  13:10  WSW
 7 18.3 22.7  13:40 15.4  7:35  1.0  0.9  0.0  0.6 16.1  8:15  NNE
 8 15.8 19.7  14:10 11.3  23:40  2.7  0.1  0.4  2.9 41.8  00:00  NNW
 9 12.6 17.6  14:30  8.4  7:35  5.7  0.0  0.0  6.0 41.8  5:55  NNW
10 12.7 13.7  15:50 11.4  7:40  5.1  0.0  0.6  4.7 22.5  8:45  NE
11 13.8 17.1  15:55 11.6  9:20  4.5  0.0  9.0  1.1 25.7  20:10  NW
12 14.5 17.9  14:30 11.2  6:40  3.8  0.0  0.0  0.5 14.5  3:50  NW
13 13.4 17.7  15:15 10.2  7:25  4.9  0.0  0.0  6.9 37.0  9:55  NNW
14 14.6 18.8  14:00 12.0  0:50  3.7  0.0  0.0  0.2 12.9  14:15  SW
15 14.3 18.1  13:40 10.6  22:50  3.6  0.0  0.0  5.0 59.5  20:40  NW
16 11.9 15.9  14:50  9.3  7:05  6.4  0.0  0.2 11.6 48.3  0:15  NW
17 12.6 15.9  13:35  9.9  8:05  5.7  0.0  0.0  1.3 43.5  22:55  NNW
18  7.2 11.2  0:05  5.3  8:25 10.1  0.0  8.8 23.2 72.4  17:00  NW
19  6.9  9.8  14:05  4.2  7:10 11.4  0.0  0.0 18.3 56.3  1:05  NW
20 11.9 18.3  13:30  7.3  2:25  6.3  0.0  0.0  3.7 25.7  0:25  NNW
21 12.5 16.0  12:00  9.8  7:15  5.8  0.0  0.0  0.2 11.3  12:45  NNW
22 13.0 14.1  16:05 11.6  0:20  4.5  0.0  0.8  1.1 16.1  9:30  NE
23 12.8 13.9  2:25 12.1  17:55  4.7  0.0  2.2  2.6 29.0  10:10   N
24 12.6 15.6  14:15 10.2  5:10  5.7  0.0  0.0  0.2 14.5  13:55   N
25 10.3 14.4  4:40  1.1  21:40  8.0  0.0 13.8  7.4 80.5  20:20  NW
26  2.8  4.5  13:30  1.8  0:05 13.3  0.0  0.6 16.9 72.4  9:25  NW
27  4.2  8.3  14:00  0.9  5:20 12.7  0.0  0.0  5.8 40.2  0:10  NW
28  7.6 11.3  23:25  5.2  1:45 10.7  0.0  0.0  2.4 24.1  3:15  ENE
29 12.8 17.8  13:30  9.9  23:10  5.5  0.0  0.0  2.6 24.1  20:15  NW
30 11.3 15.5  13:50  8.9  2:40  7.0  0.0  0.0  2.3 22.5  0:25  NE
-------------------------------------------------------------------------------------
  13.0 25.3   1   0.9  27  159.8  6.9 47.8  4.5 80.5  25   NW

Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 13.79 ON 25/11/23
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration