Πρόγνωση μοντέλου GFS Υετού για την Ελλάδα (102 ώρες) στις 0,25 μοίρες