Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAAΑναφορά για 2021 Αύγουστος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2021

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  290 m LAT: 40° 43' 53" N LONG: 22° 55' 10" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1 30.7 36.3  4:00p 26.5  7:00a  0.0 12.3  0.0  1.4 20.9  4:40a  NNW
 2 31.1 37.6  4:40p 25.2  6:45a  0.0 12.8  0.0  0.0 14.5  8:40p   S
 3 29.7 30.7  1:15a 29.2 12:40a  0.0  0.6  0.0  0.0  0.0   ---  ---
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
  30.5 37.6   2  25.2   2   0.0 25.8  0.0  0.5 20.9   1    S

Max >= 32.0: 2
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.00 ON 01/08/21
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration