Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAAΑναφορά για 2023 Ιούνιος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2023

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  290 m LAT: 40° 43' 53" N LONG: 22° 55' 10" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1 21.0 26.4  14:55 17.2  6:05  0.2  2.9  0.0  2.4 24.1  12:40  NNW
 2 22.1 26.6  16:00 18.0  5:00  0.0  3.8  0.0  1.1 22.5  16:20  NE
 3 21.6 26.5  15:50 18.4  7:10  0.0  3.3  0.0  2.1 24.1  4:25  NNW
 4 18.2 21.3  10:40 16.4  6:05  0.2  0.2  0.0  4.2 25.7  2:30  NNW
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
  20.7 26.6   2  16.4   4   0.4 10.0  0.0  2.5 25.7   4   NNW

Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.00 ON 01/06/23
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration