Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAAΑναφορά για 2023 Δεκέμβριος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2023

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  290 m LAT: 40° 43' 53" N LONG: 22° 55' 10" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1 14.2 18.0  13:50 11.4  0:25  3.5  0.0  0.0  0.8 16.1  20:35  NNE
 2 16.6 18.0  18:45 13.9  1:45  1.5  0.0  0.0  0.5 11.3  13:10  NE
 3 14.7 19.2  11:30  6.9  23:55  3.6  0.0  0.0  4.5 37.0  20:05  NNW
 4  5.8  7.7  22:20  3.1  8:15 12.5  0.0  0.0 11.1 45.1  1:00   N
 5  8.6 10.1  12:25  7.2  7:05  9.8  0.0  0.0  0.6 16.1  0:10  ENE
 6  8.5  8.8  0:05  8.1  3:20  1.5  0.0  2.4  2.7 17.7  2:10   W
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
  11.4 19.2   3   3.1   4  32.4  0.0  2.4  3.4 45.1   4   NNE

Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 2.39 ON 06/12/23
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration