Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
 
Ημερήσια Σύνοψη για Νοέμβριος 29, 2022 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Τρέχουσα: Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 6.9 °C 8.7 °C 5.3 °C 7 °C
Σημείο Δρόσου: 2.6 °C 3.7 °C 1.6 °C 2.5 °C
Υγρασία: 74% 81% 66% 73%
Ταχύτητα Ανέμου: 8km/h 10.9km/h 0km/h 2.1km/h
Ριπές Ανέμου: 16.1km/h 17.7km/h - -
ΑνεμοςNNE - - SSW
Πίεση: 1016.3 hPa 1018.3 hPa 1015.9 hPa -
Υετός: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Νοέμβριος 29, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 5.6 °C 2.6 °C 1018.3 hPa NNW 3.2 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm
00:09 5.7 °C 2.6 °C 1018.3 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 80.8% 0.0 mm
00:14 5.7 °C 2.5 °C 1018.3 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
00:19 5.7 °C 2.6 °C 1018.0 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
00:24 5.7 °C 2.6 °C 1018.0 hPa NNW 2.6 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
00:29 5.8 °C 2.6 °C 1018.0 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
00:34 5.8 °C 2.6 °C 1018.0 hPa NNW 1.6 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm
00:39 5.8 °C 2.6 °C 1018.0 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm
00:44 5.8 °C 2.6 °C 1018.0 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
00:49 5.8 °C 2.6 °C 1018.0 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
00:54 5.8 °C 2.6 °C 1018.0 hPa NNW 3.2 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm
00:59 5.7 °C 2.5 °C 1017.6 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 79.6% 0.0 mm
01:04 5.7 °C 2.4 °C 1017.6 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
01:09 5.7 °C 2.4 °C 1017.6 hPa NNW 3.9 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
01:14 5.7 °C 2.4 °C 1017.6 hPa NW 3.5 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm
01:19 5.6 °C 2.2 °C 1017.6 hPa NW 3.2 km/h 9.7 km/h 78.6% 0.0 mm
01:24 5.5 °C 2 °C 1017.6 hPa NW 3.2 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
01:29 5.5 °C 2 °C 1017.6 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 78.4% 0.0 mm
01:34 5.4 °C 2 °C 1017.6 hPa NW 3.2 km/h 4.8 km/h 78.6% 0.0 mm
01:39 5.4 °C 2 °C 1017.6 hPa NW 3.2 km/h 4.8 km/h 78.8% 0.0 mm
01:44 5.4 °C 2 °C 1017.6 hPa NNW 1.6 km/h 1.6 km/h 79% 0.0 mm
01:49 5.3 °C 2 °C 1017.6 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm
01:54 5.3 °C 2 °C 1017.6 hPa NNW 2.6 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
01:59 5.3 °C 2 °C 1017.6 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
02:04 5.4 °C 2 °C 1017.6 hPa North 4.2 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
02:09 5.4 °C 2.1 °C 1017.6 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
02:14 5.4 °C 2 °C 1017.6 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 78.6% 0.0 mm
02:19 5.4 °C 1.8 °C 1017.3 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
02:24 5.4 °C 1.8 °C 1017.3 hPa NW 2.9 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm
02:29 5.3 °C 1.8 °C 1017.3 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 78.2% 0.0 mm
02:34 5.3 °C 1.8 °C 1017.3 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 78.2% 0.0 mm
02:39 5.3 °C 1.8 °C 1017.3 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
02:44 5.4 °C 1.8 °C 1017.3 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
02:49 5.4 °C 1.9 °C 1017.3 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
02:54 5.5 °C 1.9 °C 1017.3 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
02:59 5.5 °C 2.2 °C 1017.3 hPa NNE 3.2 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
03:04 5.5 °C 2.2 °C 1017.3 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm
03:09 5.5 °C 2.2 °C 1017.3 hPa NE 2.3 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
03:14 5.5 °C 2.2 °C 1017.3 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 79% 0.0 mm
03:19 5.5 °C 2.2 °C 1017.3 hPa NW 1.3 km/h 1.6 km/h 79% 0.0 mm
03:24 5.6 °C 2.3 °C 1017.3 hPa Calm     79% 0.0 mm
03:29 5.6 °C 2.3 °C 1017.3 hPa Calm     79% 0.0 mm
03:34 5.6 °C 2.3 °C 1017.3 hPa Calm   4.8 km/h 79% 0.0 mm
03:39 5.6 °C 2.3 °C 1017.3 hPa WNW 1.6 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm
03:44 5.6 °C 2.3 °C 1017.3 hPa WNW 0.3 km/h 1.6 km/h 79% 0.0 mm
03:49 5.6 °C 2.3 °C 1017.3 hPa West 0.6 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm
03:54 5.6 °C 2.3 °C 1017.3 hPa West 1.6 km/h 1.6 km/h 79% 0.0 mm
03:59 5.6 °C 2.3 °C 1017.6 hPa West 0.3 km/h 1.6 km/h 79% 0.0 mm
04:04 5.6 °C 2.3 °C 1017.6 hPa Calm     79% 0.0 mm
04:09 5.6 °C 2.3 °C 1017.6 hPa Calm     79% 0.0 mm
04:14 5.6 °C 2.3 °C 1017.6 hPa Calm     79% 0.0 mm
04:19 5.6 °C 2.2 °C 1017.6 hPa Calm     79% 0.0 mm
04:24 5.6 °C 2.2 °C 1017.6 hPa Calm   3.2 km/h 79% 0.0 mm
04:29 5.5 °C 2.3 °C 1017.6 hPa Calm   3.2 km/h 79.4% 0.0 mm
04:34 5.5 °C 2.3 °C 1017.6 hPa NW 0.6 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm
04:39 5.5 °C 2.3 °C 1017.6 hPa NW 2.3 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm
04:44 5.4 °C 2.3 °C 1017.6 hPa NNW 4.2 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
04:49 5.4 °C 2.3 °C 1017.6 hPa NNW 4.5 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
04:54 5.4 °C 2.3 °C 1017.6 hPa NNW 3.2 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
04:59 5.4 °C 2.3 °C 1017.3 hPa NNW 2.9 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
05:04 5.4 °C 2.2 °C 1017.3 hPa NNW 2.3 km/h 4.8 km/h 79.8% 0.0 mm
05:09 5.4 °C 2 °C 1017.3 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 78.8% 0.0 mm
05:14 5.5 °C 1.8 °C 1017.3 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 77.2% 0.0 mm
05:19 5.6 °C 1.8 °C 1017.3 hPa NW 3.2 km/h 6.4 km/h 76.4% 0.0 mm
05:24 5.6 °C 1.8 °C 1017.3 hPa NNW 2.3 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm
05:29 5.7 °C 1.6 °C 1017.3 hPa NNW 2.9 km/h 8 km/h 75.2% 0.0 mm
05:34 5.7 °C 1.6 °C 1017.3 hPa NW 3.2 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm
05:39 5.8 °C 1.7 °C 1017.3 hPa NW 3.2 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm
05:44 5.8 °C 1.7 °C 1016.9 hPa NNW 3.2 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm
05:49 5.8 °C 1.7 °C 1016.9 hPa NW 4.5 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm
05:54 5.9 °C 1.7 °C 1016.9 hPa NW 4.8 km/h 8 km/h 74.4% 0.0 mm
05:59 5.9 °C 1.6 °C 1016.9 hPa NW 3.5 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm
06:04 5.9 °C 1.7 °C 1016.9 hPa NW 3.2 km/h 3.2 km/h 74% 0.0 mm
06:09 6 °C 1.7 °C 1016.9 hPa NW 2.6 km/h 4.8 km/h 74% 0.0 mm
06:14 6 °C 1.8 °C 1016.9 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 74% 0.0 mm
06:19 6.1 °C 1.7 °C 1016.9 hPa WNW 1.6 km/h 3.2 km/h 73.4% 0.0 mm
06:24 6.1 °C 1.6 °C 1016.9 hPa WNW 1.6 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm
06:29 6.1 °C 1.6 °C 1017.3 hPa WNW 0.3 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm
06:34 6.1 °C 1.8 °C 1017.3 hPa Calm   3.2 km/h 74% 0.0 mm
06:39 6.1 °C 1.8 °C 1017.3 hPa Calm   3.2 km/h 74% 0.0 mm
06:44 6 °C 1.8 °C 1017.3 hPa Calm     74% 0.0 mm
06:49 6 °C 1.7 °C 1017.3 hPa Calm     74% 0.0 mm
06:54 6 °C 1.8 °C 1017.3 hPa Calm     74.2% 0.0 mm
06:59 6 °C 1.9 °C 1017.3 hPa Calm     75% 0.0 mm
07:04 6 °C 1.8 °C 1017.3 hPa Calm   3.2 km/h 75% 0.0 mm
07:09 5.9 °C 2 °C 1017.3 hPa NW 1 km/h 4.8 km/h 75.8% 0.0 mm
07:14 5.8 °C 1.9 °C 1017.6 hPa NW 1.9 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm
07:19 5.7 °C 1.8 °C 1017.6 hPa NW 3.2 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm
07:24 5.6 °C 1.7 °C 1017.6 hPa NNW 3.5 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm
07:29 5.6 °C 1.7 °C 1017.6 hPa NNE 3.2 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm
07:34 5.6 °C 1.7 °C 1017.6 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm
07:39 5.6 °C 1.7 °C 1017.6 hPa North 1.3 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm
07:44 5.6 °C 1.7 °C 1017.6 hPa Calm   3.2 km/h 76% 0.0 mm
07:49 5.7 °C 1.6 °C 1017.6 hPa NNW 0.6 km/h 8 km/h 75.4% 0.0 mm
07:54 5.7 °C 1.6 °C 1017.6 hPa NNW 1.6 km/h 1.6 km/h 75% 0.0 mm
07:59 5.7 °C 1.6 °C 1017.6 hPa NNW 1.6 km/h 3.2 km/h 75% 0.0 mm
08:04 5.7 °C 1.6 °C 1017.6 hPa NNW 1.6 km/h 1.6 km/h 75% 0.0 mm
08:09 5.7 °C 1.6 °C 1017.6 hPa NNW 1.6 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm
08:14 5.7 °C 1.6 °C 1017.6 hPa NNW 3.2 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm
08:19 5.7 °C 1.6 °C 1017.6 hPa NNW 3.2 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm
08:24 5.7 °C 1.6 °C 1017.6 hPa NW 2.3 km/h 3.2 km/h 75% 0.0 mm
08:29 5.7 °C 1.8 °C 1017.6 hPa NNW 1.3 km/h 8 km/h 75.8% 0.0 mm
08:34 5.7 °C 1.6 °C 1017.6 hPa Calm     75% 0.0 mm
08:39 5.8 °C 1.7 °C 1017.6 hPa Calm     75% 0.0 mm
08:44 5.9 °C 1.6 °C 1017.6 hPa Calm     74.4% 0.0 mm
08:49 5.9 °C 1.6 °C 1017.6 hPa Calm     74% 0.0 mm
08:54 6 °C 1.7 °C 1017.6 hPa Calm     74% 0.0 mm
08:59 6.1 °C 1.7 °C 1017.6 hPa NE 0.3 km/h 8 km/h 73.6% 0.0 mm
09:04 6.2 °C 1.7 °C 1017.6 hPa NE 1.6 km/h 1.6 km/h 73% 0.0 mm
09:09 6.2 °C 1.7 °C 1017.6 hPa ENE 1.3 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm
09:14 6.2 °C 1.7 °C 1017.6 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm
09:19 6.2 °C 1.8 °C 1018.0 hPa NE 1.6 km/h 3.2 km/h 73.2% 0.0 mm
09:24 6.2 °C 1.9 °C 1018.0 hPa NNE 1.6 km/h 1.6 km/h 73.8% 0.0 mm
09:29 6.3 °C 2 °C 1018.0 hPa Calm   1.6 km/h 74% 0.0 mm
09:34 6.3 °C 1.9 °C 1018.0 hPa Calm     73.6% 0.0 mm
09:39 6.4 °C 2 °C 1018.0 hPa Calm     73.6% 0.0 mm
09:44 6.4 °C 2.2 °C 1018.0 hPa Calm     74% 0.0 mm
09:49 6.5 °C 2.2 °C 1018.0 hPa Calm   3.2 km/h 74% 0.0 mm
09:54 6.6 °C 2.2 °C 1018.0 hPa Calm     73.6% 0.0 mm
09:59 6.7 °C 2.2 °C 1018.0 hPa Calm     73% 0.0 mm
10:04 6.8 °C 2.3 °C 1018.0 hPa Calm     73% 0.0 mm
10:09 6.9 °C 2.2 °C 1017.6 hPa Calm     72.2% 0.0 mm
10:14 7 °C 2.1 °C 1017.6 hPa Calm     71% 0.0 mm
10:19 7 °C 1.9 °C 1017.6 hPa NNE 1 km/h 4.8 km/h 70% 0.0 mm
10:24 7.1 °C 2 °C 1017.6 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 70% 0.0 mm
10:29 7.1 °C 1.9 °C 1017.6 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 70% 0.0 mm
10:34 7.1 °C 1.9 °C 1017.6 hPa NNE 6.1 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm
10:39 7.1 °C 2 °C 1017.6 hPa NNE 4.2 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm
10:44 7.2 °C 2.1 °C 1017.6 hPa NNE 2.3 km/h 3.2 km/h 70% 0.0 mm
10:49 7.3 °C 2.2 °C 1017.6 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 70% 0.0 mm
10:54 7.4 °C 2.3 °C 1017.6 hPa NE 1 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm
10:59 7.4 °C 2.2 °C 1017.6 hPa Calm   6.4 km/h 69.6% 0.0 mm
11:04 7.4 °C 2.1 °C 1017.6 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm
11:09 7.4 °C 2.1 °C 1017.6 hPa NNE 2.3 km/h 9.7 km/h 69% 0.0 mm
11:14 7.5 °C 2.1 °C 1017.6 hPa NNE 3.2 km/h 9.7 km/h 69% 0.0 mm
11:19 7.5 °C 2.2 °C 1017.6 hPa NNE 3.2 km/h 9.7 km/h 69% 0.0 mm
11:24 7.5 °C 2.3 °C 1017.6 hPa NNE 3.2 km/h 6.4 km/h 69.4% 0.0 mm
11:29 7.6 °C 2.5 °C 1017.6 hPa NNE 2.9 km/h 8 km/h 70% 0.0 mm
11:34 7.7 °C 2.6 °C 1017.6 hPa NNE 1.9 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm
11:39 7.8 °C 2.5 °C 1017.6 hPa NNE 2.3 km/h 8 km/h 69.2% 0.0 mm
11:44 7.8 °C 2.4 °C 1017.6 hPa NNE 3.2 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm
11:49 7.8 °C 2.5 °C 1017.6 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 69% 0.0 mm
11:54 7.8 °C 2.5 °C 1017.3 hPa NNE 3.2 km/h 8 km/h 69.3% 0.0 mm
11:59 7.8 °C 2.7 °C 1017.3 hPa NNE 2.9 km/h 8 km/h 70.2% 0.0 mm
12:04 7.9 °C 2.9 °C 1017.3 hPa NNE 1.6 km/h 1.6 km/h 71% 0.0 mm
12:09 7.9 °C 3 °C 1017.3 hPa NNE 1.6 km/h 1.6 km/h 71% 0.0 mm
12:14 8 °C 2.9 °C 1017.3 hPa NNE 1.3 km/h 8 km/h 70.2% 0.0 mm
12:19 8.1 °C 2.9 °C 1016.9 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 70% 0.0 mm
12:24 8.2 °C 3 °C 1016.9 hPa North 1.3 km/h 1.6 km/h 70% 0.0 mm
12:29 8.2 °C 2.8 °C 1016.9 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 68.8% 0.0 mm
12:34 8.3 °C 2.8 °C 1016.9 hPa North 1.6 km/h 9.7 km/h 68.4% 0.0 mm
12:39 8.3 °C 2.7 °C 1016.9 hPa North 1.6 km/h 9.7 km/h 68% 0.0 mm
12:44 8.3 °C 2.8 °C 1016.9 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 68.2% 0.0 mm
12:49 8.4 °C 2.8 °C 1016.9 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 68% 0.0 mm
12:54 8.4 °C 3 °C 1016.9 hPa North 0.6 km/h 1.6 km/h 68.8% 0.0 mm
12:59 8.5 °C 3.3 °C 1016.9 hPa Calm   1.6 km/h 70% 0.0 mm
13:04 8.5 °C 3.2 °C 1016.9 hPa Calm   1.6 km/h 69.2% 0.0 mm
13:09 8.5 °C 3.2 °C 1016.9 hPa Calm   4.8 km/h 69.4% 0.0 mm
13:14 8.5 °C 3.3 °C 1016.9 hPa Calm   1.6 km/h 70% 0.0 mm
13:19 8.5 °C 3.4 °C 1016.9 hPa Calm   1.6 km/h 70.4% 0.0 mm
13:24 8.5 °C 3.6 °C 1016.6 hPa Calm     71% 0.0 mm
13:29 8.6 °C 3.7 °C 1016.6 hPa Calm     71% 0.0 mm
13:34 8.7 °C 3.7 °C 1016.6 hPa Calm     70.8% 0.0 mm
13:39 8.7 °C 3.5 °C 1016.6 hPa Calm     70% 0.0 mm
13:44 8.7 °C 3.6 °C 1016.6 hPa Calm     70% 0.0 mm
13:49 8.7 °C 3.7 °C 1016.6 hPa Calm   4.8 km/h 70.6% 0.0 mm
13:54 8.7 °C 3.6 °C 1016.6 hPa Calm     70.4% 0.0 mm
13:59 8.7 °C 3.7 °C 1016.3 hPa Calm   3.2 km/h 70.6% 0.0 mm
14:04 8.6 °C 3.5 °C 1016.3 hPa NNE 1 km/h 3.2 km/h 70% 0.0 mm
14:09 8.6 °C 3.4 °C 1016.3 hPa NNE 1.3 km/h 3.2 km/h 70.2% 0.0 mm
14:14 8.5 °C 3.6 °C 1016.3 hPa Calm   1.6 km/h 71% 0.0 mm
14:19 8.5 °C 3.6 °C 1016.3 hPa North 0.3 km/h 1.6 km/h 71% 0.0 mm
14:24 8.4 °C 3.5 °C 1016.3 hPa Calm   1.6 km/h 71% 0.0 mm
14:29 8.4 °C 3.4 °C 1016.3 hPa Calm   4.8 km/h 71% 0.0 mm
14:34 8.3 °C 3.3 °C 1016.3 hPa North 1.3 km/h 3.2 km/h 71% 0.0 mm
14:39 8.3 °C 3.3 °C 1016.3 hPa NNW 1.6 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm
14:44 8.2 °C 3.3 °C 1016.3 hPa Calm     71% 0.0 mm
14:49 8.2 °C 3.3 °C 1016.3 hPa Calm     71% 0.0 mm
14:54 8.2 °C 3.2 °C 1016.3 hPa Calm     70.6% 0.0 mm
14:59 8.2 °C 3.1 °C 1016.3 hPa Calm   1.6 km/h 70% 0.0 mm
15:04 8.2 °C 2.9 °C 1016.3 hPa Calm     69.2% 0.0 mm
15:09 8.3 °C 3.1 °C 1016.3 hPa Calm   4.8 km/h 70% 0.0 mm
15:14 8.3 °C 3.1 °C 1016.3 hPa Calm   3.2 km/h 70% 0.0 mm
15:19 8.3 °C 3.1 °C 1015.9 hPa NW 1 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm
15:24 8.2 °C 2.8 °C 1015.9 hPa NW 2.3 km/h 6.4 km/h 68.6% 0.0 mm
15:29 8.2 °C 2.7 °C 1016.3 hPa NW 3.2 km/h 6.4 km/h 68% 0.0 mm
15:34 8.2 °C 2.4 °C 1016.3 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 66.6% 0.0 mm
15:39 8.2 °C 2.4 °C 1016.3 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 66.8% 0.0 mm
15:44 8.2 °C 2.3 °C 1016.3 hPa NW 3.2 km/h 6.4 km/h 66.4% 0.0 mm
15:49 8.2 °C 2.2 °C 1016.3 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 66% 0.0 mm
15:54 8.3 °C 2.6 °C 1015.9 hPa North 2.3 km/h 3.2 km/h 67.4% 0.0 mm
15:59 8.3 °C 2.8 °C 1015.9 hPa NNW 1.6 km/h 6.4 km/h 68.4% 0.0 mm
16:04 8.3 °C 2.9 °C 1016.3 hPa NNW 1.6 km/h 1.6 km/h 69% 0.0 mm
16:09 8.3 °C 3 °C 1015.9 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 69.2% 0.0 mm
16:14 8.3 °C 2.9 °C 1015.9 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm
16:19 8.3 °C 3 °C 1016.3 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 69.2% 0.0 mm
16:24 8.3 °C 3.2 °C 1016.3 hPa NNW 1.6 km/h 3.2 km/h 70% 0.0 mm
16:29 8.3 °C 3.2 °C 1016.3 hPa NNW 1.9 km/h 3.2 km/h 70% 0.0 mm
16:34 8.3 °C 3.3 °C 1016.3 hPa NW 1.6 km/h 1.6 km/h 70.4% 0.0 mm
16:39 8.3 °C 3.2 °C 1016.3 hPa NW 1.6 km/h 1.6 km/h 70.4% 0.0 mm
16:44 8.3 °C 3.3 °C 1016.3 hPa NW 1.6 km/h 1.6 km/h 70.6% 0.0 mm
16:49 8.3 °C 3.3 °C 1016.3 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm
16:54 8.2 °C 3.1 °C 1016.6 hPa NNW 2.9 km/h 6.4 km/h 70.4% 0.0 mm
16:59 8.2 °C 3.1 °C 1016.6 hPa NNW 3.5 km/h 8 km/h 70.4% 0.0 mm
17:04 8.1 °C 3 °C 1016.3 hPa NNW 4.5 km/h 6.4 km/h 70.2% 0.0 mm
17:09 8.1 °C 3 °C 1016.6 hPa NNW 3.2 km/h 6.4 km/h 70.4% 0.0 mm
17:14 8.1 °C 3.1 °C 1016.3 hPa NNW 3.2 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm
17:19 8.1 °C 3.1 °C 1016.3 hPa NNW 3.2 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm
17:24 8 °C 3.1 °C 1016.3 hPa NNW 2.6 km/h 8 km/h 71% 0.0 mm
17:29 8 °C 3 °C 1016.3 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 71% 0.0 mm
17:34 7.9 °C 3 °C 1016.3 hPa NNW 3.2 km/h 3.2 km/h 71% 0.0 mm
17:39 7.9 °C 2.9 °C 1016.3 hPa North 2.9 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm
17:44 7.9 °C 2.9 °C 1016.6 hPa North 2.9 km/h 11.3 km/h 70.6% 0.0 mm
17:49 7.9 °C 2.8 °C 1016.6 hPa North 1.6 km/h 11.3 km/h 70.4% 0.0 mm
17:54 7.9 °C 2.8 °C 1016.6 hPa North 0.6 km/h 1.6 km/h 70% 0.0 mm
17:58 7.9 °C 2.8 °C 1016.6 hPa North 1.2 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm
18:04 7.9 °C 2.8 °C 1016.6 hPa North 2.7 km/h 3.2 km/h 70% 0.0 mm
18:05 7.9 °C 2.8 °C 1016.6 hPa North 3.2 km/h 3.2 km/h 70% 0.0 mm
18:14 7.9 °C 2.9 °C 1016.6 hPa North 2.6 km/h 3.2 km/h 71% 0.0 mm
18:19 7.9 °C 2.9 °C 1016.6 hPa NNW 1.9 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm
18:24 7.9 °C 2.9 °C 1016.6 hPa NNW 2.6 km/h 3.2 km/h 71% 0.0 mm
18:29 7.9 °C 2.8 °C 1016.6 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 70.2% 0.0 mm
18:34 7.9 °C 2.8 °C 1016.6 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 70% 0.0 mm
18:39 7.9 °C 2.6 °C 1016.6 hPa NNW 1.3 km/h 3.2 km/h 69.2% 0.0 mm
18:44 7.9 °C 2.6 °C 1016.6 hPa Calm     69% 0.0 mm
18:49 8 °C 2.6 °C 1016.9 hPa Calm     69% 0.0 mm
18:54 8 °C 2.7 °C 1016.9 hPa North 1 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm
18:59 8 °C 2.7 °C 1016.9 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm
19:04 8 °C 2.7 °C 1016.6 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 69% 0.0 mm
19:09 8.1 °C 2.7 °C 1016.6 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 68.8% 0.0 mm
19:14 8.1 °C 2.5 °C 1016.9 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 68% 0.0 mm
19:19 8.1 °C 2.5 °C 1016.9 hPa North 1.3 km/h 4.8 km/h 68% 0.0 mm
19:24 8.1 °C 2.6 °C 1016.9 hPa NNW 1.6 km/h 3.2 km/h 68% 0.0 mm
19:29 8.1 °C 2.6 °C 1016.6 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 68% 0.0 mm
19:34 8.1 °C 2.6 °C 1016.9 hPa North 1.3 km/h 3.2 km/h 68% 0.0 mm
19:39 8.1 °C 2.7 °C 1016.9 hPa Calm   3.2 km/h 68.8% 0.0 mm
19:44 8.1 °C 2.7 °C 1016.9 hPa Calm   1.6 km/h 69% 0.0 mm
19:49 8.1 °C 2.7 °C 1016.9 hPa NNE 0.6 km/h 1.6 km/h 69% 0.0 mm
19:54 8 °C 2.7 °C 1016.9 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 69.2% 0.0 mm
19:59 8 °C 2.8 °C 1016.9 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 69.6% 0.0 mm
20:04 8 °C 2.8 °C 1016.9 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 70% 0.0 mm
20:09 7.9 °C 2.8 °C 1016.9 hPa North 0.6 km/h 3.2 km/h 70.2% 0.0 mm
20:14 7.9 °C 3 °C 1016.9 hPa Calm     71% 0.0 mm
20:19 7.9 °C 2.9 °C 1016.9 hPa Calm     71% 0.0 mm
20:24 7.9 °C 2.9 °C 1016.9 hPa Calm     70.8% 0.0 mm
20:29 7.9 °C 2.8 °C 1016.9 hPa Calm     70.4% 0.0 mm
20:34 7.8 °C 2.9 °C 1016.9 hPa Calm   3.2 km/h 71% 0.0 mm
20:39 7.8 °C 2.9 °C 1016.9 hPa Calm   3.2 km/h 71% 0.0 mm
20:44 7.8 °C 2.9 °C 1016.9 hPa Calm   1.6 km/h 71% 0.0 mm
20:49 7.8 °C 2.7 °C 1017.3 hPa NNE 0.6 km/h 4.8 km/h 70.4% 0.0 mm
20:54 7.8 °C 2.7 °C 1017.3 hPa North 1.3 km/h 1.6 km/h 70% 0.0 mm
20:59 7.8 °C 2.7 °C 1017.3 hPa Calm   1.6 km/h 70% 0.0 mm
21:04 7.8 °C 2.7 °C 1017.3 hPa Calm     70.4% 0.0 mm
21:09 7.7 °C 2.8 °C 1016.9 hPa Calm     71% 0.0 mm
21:14 7.7 °C 2.8 °C 1016.9 hPa NNE 0.3 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm
21:19 7.7 °C 2.8 °C 1017.3 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm
21:24 7.7 °C 2.8 °C 1017.3 hPa North 1.3 km/h 1.6 km/h 71% 0.0 mm
21:29 7.7 °C 2.7 °C 1017.3 hPa Calm   4.8 km/h 70.6% 0.0 mm
21:34 7.7 °C 2.7 °C 1016.9 hPa NNE 1.3 km/h 4.8 km/h 70.4% 0.0 mm
21:39 7.8 °C 2.7 °C 1016.9 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 70% 0.0 mm
21:44 7.8 °C 2.8 °C 1016.9 hPa NNE 2.9 km/h 4.8 km/h 70.8% 0.0 mm
21:49 7.7 °C 2.8 °C 1016.9 hPa NNE 2.3 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm
21:54 7.7 °C 2.9 °C 1016.9 hPa NNE 1.6 km/h 8 km/h 71.6% 0.0 mm
21:59 7.7 °C 3 °C 1016.9 hPa NNE 1.9 km/h 8 km/h 72.2% 0.0 mm
22:04 7.7 °C 3.2 °C 1016.9 hPa NNE 3.2 km/h 8 km/h 73.2% 0.0 mm
22:09 7.6 °C 3.2 °C 1016.9 hPa NNE 4.5 km/h 8 km/h 73.6% 0.0 mm
22:14 7.6 °C 3.1 °C 1016.9 hPa NNE 4.8 km/h 6.4 km/h 73.2% 0.0 mm
22:19 7.5 °C 3 °C 1016.6 hPa NNE 5.8 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm
22:24 7.4 °C 2.9 °C 1016.6 hPa North 6.4 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm
22:29 7.4 °C 2.9 °C 1016.6 hPa NNE 6.4 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm
22:34 7.3 °C 2.8 °C 1016.6 hPa NNE 7.1 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm
22:39 7.2 °C 2.7 °C 1016.3 hPa North 7.1 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm
22:44 7.2 °C 2.7 °C 1016.3 hPa NNE 8 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm
22:49 7.2 °C 2.7 °C 1016.3 hPa NNE 8 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm
22:54 7.2 °C 2.7 °C 1016.3 hPa NNE 9.7 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm
22:59 7.1 °C 2.6 °C 1016.3 hPa NE 10.9 km/h 17.7 km/h 72.6% 0.0 mm
23:04 7.1 °C 2.6 °C 1016.3 hPa North 10.6 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm
23:09 7 °C 2.5 °C 1015.9 hPa NNE 9.7 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm
23:14 7 °C 2.5 °C 1015.9 hPa NNE 9.7 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm
23:19 7 °C 2.6 °C 1015.9 hPa NNE 9.7 km/h 17.7 km/h 73.6% 0.0 mm
23:24 6.9 °C 2.6 °C 1016.3 hPa North 9 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
23:29 6.9 °C 2.6 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
23:34 6.9 °C 2.6 °C 1016.3 hPa NE 9.3 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm
23:39 6.9 °C 2.6 °C 1016.3 hPa NNE 8 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
Oraiokastro GR
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb