Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2013 Φεβρουάριος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2013

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  240 m LAT: 40° 43' 19" N LONG: 22° 55' 00" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  8.8 13.2  16:00  4.9  8:00  9.5  0.0  0.0  5.3 46.7  1:00  SW
 2  9.1 12.4  14:00  6.2  7:30  9.3  0.0  0.0  7.9 25.7  11:00  ENE
 3 13.8 18.3  14:00 10.3  4:30  4.5  0.0  0.0 10.1 45.1  14:30  ENE
 4 10.8 14.7  15:30  8.3  8:00  7.5  0.0  0.0  3.9 20.9  00:00   N
 5  9.2 13.6  14:00  6.3  5:30  9.1  0.0  0.0  9.7 41.8  5:00  NNE
 6  9.4 13.6  13:00  7.2  2:30  8.9  0.0  0.0  6.4 22.5  22:00  ENE
 7  9.5 12.2  12:00  7.4  20:30  8.8  0.0  5.0  8.4 29.0  20:00  ENE
 8  4.9  9.1  4:00  2.6  7:30 13.4  0.0  1.2 19.0 51.5  17:00  NNE
 9  5.5  9.0  15:30  2.3  4:00 12.8  0.0  0.0  6.9 38.6  0:30  ENE
10  7.0 11.2  15:00  3.9  5:30 11.3  0.0  0.0  4.2 24.1  11:00  ENE
11  6.7 10.3  15:00  4.5  7:30 11.6  0.0  0.0 10.0 40.2  9:30  NNE
12  7.6 10.6  14:00  4.8  6:30 10.7  0.0  0.0 16.1 40.2  10:00   E
13  8.6 10.0  9:00  7.0  11:00  9.8  0.0  7.6 17.4 43.5  3:30   E
14  7.7  9.7  15:00  6.4  8:00 10.6  0.0  1.2 12.9 41.8  9:00  ENE
15  8.4 12.8  14:30  6.1  7:30  9.9  0.0  0.0  8.2 35.4  11:00  NNE
16  5.4  7.8  0:30  4.4  00:00 12.9  0.0  1.0 15.4 40.2  10:00  ENE
17  5.2  8.2  13:00  3.4  8:00 13.1  0.0  0.0 12.1 46.7  7:00  ENE
18  4.7  5.2  13:00  3.9  7:30 13.6  0.0  0.6 11.9 35.4  20:00   E
19  3.6  4.2  11:30  2.7  23:30 14.7  0.0  3.6 16.3 46.7  12:30   E
20  5.6 10.9  13:30  1.3  7:00 12.7  0.0  0.2  5.5 20.9  23:00  ENE
21  5.6  6.0  11:30  5.0  22:30 12.5  0.0  6.8 20.3 56.3  00:00   E
22  6.4  8.6  16:00  5.0  7:00 11.9  0.0  1.2 13.5 43.5  7:00  ENE
23  7.8 10.2  16:00  4.8  6:00 10.5  0.0  0.0  7.7 27.4  23:00   E
24  9.8 11.1  14:30  8.6  7:30  8.5  0.0  0.2 25.3 61.2  18:00   E
25 11.7 13.2  15:00  9.0  00:00  6.6  0.0  0.8 25.9 74.0  18:00   E
26 10.1 15.6  16:00  7.7  3:30  8.2  0.0 23.2 10.9 41.8  0:30  ENE
27  7.7 12.1  14:00  6.2  7:30 10.6  0.0  9.6 11.4 33.8  2:30  ENE
28  6.3  9.2  15:30  4.2  23:30 12.0  0.0  0.2  8.7 40.2  9:30  NE
-------------------------------------------------------------------------------------
   7.7 18.3   3   1.3  20  295.5  0.0 62.4 11.8 74.0  25    E

Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 23.19 ON 26/02/13
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration