Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2012 Δεκέμβριος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2012

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  240 m LAT: 40° 43' 19" N LONG: 22° 55' 00" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1 13.9 17.6  15:00 10.6  00:00  4.4  0.0  0.0  2.6 25.7  1:00  WSW
 2 10.4 12.4  11:30  7.2  00:00  7.9  0.0 18.4  8.9 35.4  15:00  ENE
 3  8.1 13.9  12:00  2.8  23:00 10.2  0.0  2.8 12.6 82.1  23:00  NNW
 4  4.3  7.7  14:30  1.7  7:30 14.0  0.0  0.0 21.1 90.1  0:30   N
 5  5.8  7.7  16:00  4.2  22:00 12.5  0.0  2.8 10.3 38.6  7:30  ENE
 6  5.5  7.6  14:30  4.3  22:00 12.8  0.0  0.0 16.1 49.9  1:30  NNE
 7  3.5  5.6  14:00  2.0  4:30 14.8  0.0  0.0 20.0 54.7  8:30  NNE
 8  5.7  9.8  20:30  2.0  4:00 12.6  0.0  4.4 10.9 33.8  10:00   E
 9  4.6 10.2  1:00 -1.7  00:00 13.7  0.0 10.6 19.8 83.7  21:00  NNE
10  0.2  3.5  15:00 -2.2  4:00 18.1  0.0  0.2 25.9 74.0  8:30   N
11  2.0  3.5  15:30 -0.1  00:00 16.3  0.0  2.6 10.1 64.4  00:00  ENE
12  1.2  4.1  14:30 -0.7  5:30 17.1  0.0  0.0 23.5 69.2  1:30  NNE
13  0.7  3.8  16:00 -1.9  8:00 17.6  0.0  0.0 15.4 56.3  9:30  NNE
14  2.4  5.9  15:00  0.1  8:00 15.9  0.0  0.0 10.5 29.0  10:30  ENE
15  4.7  7.0  16:00  2.1  2:30 13.6  0.0  0.6  4.2 19.3  3:30  ENE
16  7.3  9.6  13:30  5.0  1:30 11.0  0.0  0.4  5.3 22.5  4:00  ENE
17  9.0 12.0  14:00  7.6  8:30  9.3  0.0  3.4  5.8 35.4  00:00  ENE
18  6.2  8.4  0:30  5.4  12:30 12.1  0.0  3.6 23.8 66.0  5:00   E
19  5.2  6.8  5:30  1.6  00:00 13.1  0.0  1.2 18.7 67.6  23:30  NNE
20  3.2  6.5  14:30  1.3  3:30 15.1  0.0  0.0 23.2 66.0  0:30   N
21  3.6  5.9  13:30  1.8  5:00 14.7  0.0  0.0 13.5 45.1  1:00  ENE
22  3.4  4.8  16:00  1.7  00:00 14.9  0.0  0.0 13.7 38.6  00:00  ENE
23  2.2  5.7  14:30  0.6  8:00 16.1  0.0  0.0 11.4 40.2  4:00  NNE
24  4.0  8.1  16:00  1.2  5:30 14.3  0.0  0.0  4.8 20.9  3:00  NNE
25  6.5 11.2  15:00  3.3  7:30 11.8  0.0  0.0  3.1 11.3  1:00  NNW
26  8.0 11.6  13:30  5.3  8:00 10.3  0.0  0.0  2.7 12.9  23:00  WNW
27  8.8 12.5  13:30  5.7  8:30  9.5  0.0  0.0  3.1 24.1  5:30  NE
28  8.1 11.1  15:00  6.2  7:30 10.3  0.0  0.2  3.9 22.5  20:00   N
29  7.9  8.9  9:00  6.9  00:00 10.4  0.0  0.6 15.8 48.3  9:00  ENE
30  6.8  8.7  16:00  5.2  21:00 11.5  0.0  0.0  6.1 24.1  7:30  NNE
31  6.2  8.1  16:00  4.7  5:00 12.1  0.0  0.0  6.6 33.8  15:00  NE
-------------------------------------------------------------------------------------
   5.5 17.6   1  -2.2  10  397.8  0.0 51.8 12.0 90.1   4   NNE

Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 5
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 18.39 ON 02/12/12
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration