Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2011 Μάρτιος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2011

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  240 m LAT: 40° 43' 19" N LONG: 22° 55' 00" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  4.4  5.4  3:30p  3.4 12:00m 13.9  0.0  0.0 16.1 38.6  8:30p  ENE
 2  1.7  3.4 12:30a  0.3 12:00p 16.6  0.0  0.0 22.7 54.7  5:00a  ENE
 3  2.8  4.8  4:00p  0.6  7:00a 15.4  0.0  2.0 14.3 41.8  4:00a  NE
 4  4.6  7.4  2:30p  2.8  7:30a 13.7  0.0  0.0 10.1 27.4 12:30p  NE
 5  5.1  7.1  5:00p  4.0  8:30a 13.2  0.0  2.2  5.8 24.1  4:00a  NE
 6  5.5  7.7  5:00p  3.1 12:00m 12.8  0.0  4.8 13.4 59.5  9:00p   N
 7  0.9  3.4 11:30a -0.3  8:30p 17.3  0.0  0.6 20.1 66.0  6:00a   N
 8  0.9  5.4  3:00p -2.4  7:00a 17.4  0.0  0.0 12.2 37.0  8:00p   N
 9  1.2  5.8  4:00p -4.1  6:30a 17.1  0.0  0.0 11.1 40.2  2:00p   N
10  4.0 10.2  4:30p -0.7  7:00a 14.3  0.0  0.0  8.7 29.0  5:30a  NNE
11  7.9 14.6  4:00p  2.9  7:00a 10.4  0.0  0.0  4.2 19.3  6:30a  SSW
12 10.3 16.1  3:30p  6.3  6:00a  8.0  0.0  0.0  3.7 16.1  1:00p  WNW
13 10.8 15.7  1:30p  6.9  3:00a  7.5  0.0  0.0  4.8 22.5  3:00p  SW
14 11.3 16.6  3:00p  7.5  7:00a  7.0  0.0  0.0  3.4 14.5  1:00p   N
15 11.4 15.9  2:30p  8.8  5:00a  6.9  0.0  0.2  3.2 20.9  3:30p  SW
16 11.1 15.0  3:30p  8.1  7:30a  7.2  0.0  0.0  3.2 16.1  2:00p  SW
17 11.1 13.9  4:30p  8.8  2:30a  7.3  0.0  2.0  6.9 30.6  7:30a  NE
18 12.0 17.1  3:30p  9.7  3:30a  6.3  0.0  0.6  6.8 27.4  3:30a  NE
19 10.8 13.3 11:00a  8.8 12:00m  7.5  0.0  1.0 10.3 43.5  1:00p  ENE
20  8.6 10.8  3:30p  6.8 12:00m  9.7  0.0  3.0 10.1 29.0  8:30p  ENE
21  7.6  9.2 11:30a  6.6  7:30a 10.7  0.0  0.0  4.0 20.9 12:30a  NE
22  7.6 10.8  2:30p  4.6  6:30a 10.7  0.0  0.2  6.1 27.4  5:30a  NE
23  9.3 14.1  4:30p  4.3  6:30a  9.0  0.0  0.0  5.8 29.0 11:00p  NE
24 13.5 18.3  3:30p  9.7  5:00a  4.8  0.0  0.0 11.9 48.3  7:30a   N
25 14.5 20.2  3:30p 10.5 11:30p  4.0  0.2  0.0  9.5 41.8  3:00a  NNE
26 14.2 20.4  3:30p  9.2  6:00a  4.3  0.2  0.0  3.5 17.7  4:00p  SW
27 14.9 20.3  4:00p 10.6  8:00a  3.4  0.2  0.0  5.5 32.2 12:00p  WNW
28 13.7 18.7  4:00p 10.1  8:30a  4.7  0.0  0.0  9.0 37.0  1:30a  NE
29 12.1 16.4  4:30p 10.6  9:30a  6.2  0.0  1.4  7.4 27.4 12:00p  NE
30 13.4 19.4  4:30p  9.8  8:00a  4.9  0.0  0.0  6.1 38.6  6:00a  NE
31 12.6 15.7  2:00p 10.2  7:30a  5.7  0.0  0.0 10.8 35.4  3:00p  ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
   8.7 20.4  26  -4.1   9  297.9  0.5 18.0  8.7 66.0   7   NE

Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 4
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 4.80 ON 06/03/11
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration