Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAAΑναφορά για 2022 Δεκέμβριος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2022

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  290 m LAT: 40° 43' 53" N LONG: 22° 55' 10" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  8.8  9.3  10:40  7.7  23:50  7.6  0.0 31.2  7.9 45.1  10:25  ENE
 2  9.5 13.0  15:35  7.4  5:30  8.8  0.0  0.0  2.3 24.1  0:20  NNW
 3  9.8 11.7  14:05  8.2  7:40  8.3  0.0  0.0  0.0  9.7  22:30  ESE
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
   9.4 13.0   2   7.4   2  24.7  0.0 31.2  3.4 45.1   1   NNW

Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 31.19 ON 01/12/22
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration