Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAAΑναφορά για 2020 Αύγουστος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2020

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  290 m LAT: 40° 43' 53" N LONG: 22° 55' 10" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1 29.8 36.2  3:50p 26.1 11:25p  0.0 11.6  0.0  6.9 49.9  7:00p   N
 2 26.5 30.8  1:35p 22.4  5:40a  0.0  8.2  0.0  2.3 29.0  6:35a   N
 3 25.4 29.2  1:35p 22.6  6:50a  0.0  7.1  0.0  0.6 22.5  8:45a  ENE
 4 24.8 28.9  4:10p 21.8  5:30a  0.0  6.5  0.0  0.2 16.1  6:00p  SSW
 5 24.1 28.6  5:00p 18.2 10:15p  0.0  5.8 22.2  1.4 53.1  9:55p  WSW
 6 21.4 26.0  2:45p 18.7 12:10a  0.0  3.1  4.8  5.5 37.0  6:15p   N
 7 19.8 24.1  6:00p 16.9  7:05a  0.4  1.9 30.0 11.1 46.7 11:25p   N
 8 21.1 21.3 12:05a 20.9 12:15a  0.0  0.0  0.0 11.7 35.4 12:05a   N
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
  24.1 36.2   1  16.9   7   0.4 44.3 57.0  5.0 53.1   5    N

Max >= 32.0: 1
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 30.00 ON 07/08/20
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration