Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAAΑναφορά για 2019 Δεκέμβριος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2019

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  290 m LAT: 40° 43' 53" N LONG: 22° 55' 10" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  5.7  9.0  3:00p  2.9  7:45a 12.7  0.0  0.0 11.3 53.1  1:55a   N
 2  7.1 10.5  1:30p  5.1  2:55a 11.2  0.0  0.0  2.3 19.3  6:20a  NE
 3  6.6  9.9  2:25p  2.6 12:00m 11.7  0.0  6.2  8.2 41.8  7:10p   N
 4  2.3  4.2 10:50p  0.3  7:10a 16.0  0.0 19.2  9.3 45.1  1:00a   N
 5  4.9  6.5  3:15p  3.8 12:55a 13.3  0.0  0.0  3.5 20.9  4:25a  NE
 6  5.4  5.8  5:10a  5.2  3:20a  4.4  0.0  0.0  1.4 12.9 12:25a   N
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
   5.3 10.5   2   0.3   4  69.3  0.0 25.4  6.0 53.1   1    N

Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 19.20 ON 04/12/19
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration