Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAAΑναφορά για 2020 Ιούνιος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2020

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  290 m LAT: 40° 43' 53" N LONG: 22° 55' 10" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1 17.4 22.7  4:35p 13.3  5:20a  1.9  1.0  0.0  7.7 33.8  3:55a   N
 2 15.0 15.6 12:05a 14.7  1:10a  0.2  0.0  0.0 13.5 35.4 12:20a   N
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
  16.2 22.7   1  13.3   1   2.1  1.0  0.0 10.6 35.4   2    N

Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.00 ON 01/06/20
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration