Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Οκτώβριος 02, 2022 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 74.1 °F 62.6 °F 67.8 °F
Σημείο Δρόσου: 63.5 °F 44.4 °F 53.8 °F
Υγρασία: 92% 40% 64%
Ταχύτητα Ανέμου: 15.6mph 0mph 7.1mph
Ριπές Ανέμου: 26mph - -
Ανεμος- - NW
Πίεση: 30 in 29.8 in -
Υετός: 0.17 in    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Οκτώβριος 02, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 66.6 °F 61.2 °F 29.9 in Calm     83% 0 in
00:09 66.7 °F 61.2 °F 29.9 in Calm     82.4% 0 in
00:14 66.9 °F 61.3 °F 29.9 in Calm   3 mph 82% 0 in
00:19 67.1 °F 61.3 °F 29.9 in Calm   4 mph 82% 0 in
00:24 67.1 °F 61.5 °F 29.9 in NNW 0.2 mph 3 mph 82.2% 0 in
00:29 67.3 °F 62.1 °F 29.9 in NNW 1 mph 6 mph 83% 0 in
00:34 67.5 °F 62.2 °F 29.9 in NNE 1.8 mph 5 mph 83.4% 0 in
00:39 67.3 °F 62.2 °F 29.9 in North 2.4 mph 8 mph 84% 0 in
00:44 67.1 °F 62.2 °F 29.9 in NNW 3 mph 12 mph 84.8% 0 in
00:49 66.7 °F 62.6 °F 29.9 in WNW 4.2 mph 14 mph 86.4% 0 in
00:54 66.6 °F 62.6 °F 29.9 in NNW 5.8 mph 18 mph 87% 0 in
00:59 66.4 °F 62.6 °F 29.9 in NNE 5.8 mph 18 mph 88% 3.62 in
01:04 65.8 °F 62.6 °F 29.9 in NNE 3.6 mph 6 mph 89.2% 0.42 in
01:09 65.7 °F 62.8 °F 29.8 in North 3 mph 6 mph 90% 0.1 in
01:14 65.7 °F 62.8 °F 29.9 in NNE 1.2 mph 2 mph 90.8% 0.05 in
01:19 65.5 °F 62.8 °F 29.9 in Calm   2 mph 91% 0.04 in
01:24 65.3 °F 62.6 °F 29.9 in Calm     91% 0 in
01:29 64.9 °F 62.2 °F 29.9 in Calm     91% 0 in
01:34 64.8 °F 62.1 °F 29.9 in Calm     91% 0 in
01:39 64.8 °F 62.1 °F 29.9 in Calm     91% 0 in
01:44 64.8 °F 61.9 °F 29.9 in Calm     90% 0 in
01:49 64.8 °F 61.9 °F 29.8 in Calm   2 mph 90% 0 in
01:54 64.9 °F 61.9 °F 29.8 in Calm     90% 0 in
01:59 64.9 °F 61.9 °F 29.9 in Calm     90% 0 in
02:04 64.9 °F 61.7 °F 29.9 in NW 0.4 mph 5 mph 89.2% 0 in
02:09 64.8 °F 61.5 °F 29.9 in NW 1.6 mph 5 mph 89% 0 in
02:14 64.6 °F 61.3 °F 29.9 in NW 3.2 mph 9 mph 88.8% 0 in
02:19 64.9 °F 61.2 °F 29.9 in NW 4.4 mph 9 mph 87.6% 0 in
02:24 65.3 °F 61.3 °F 29.9 in NNW 4.6 mph 6 mph 87% 0 in
02:29 65.5 °F 61.7 °F 29.9 in NNW 3 mph 6 mph 87.6% 0 in
02:34 65.5 °F 62.1 °F 29.9 in NNW 1.4 mph 2 mph 88.4% 0 in
02:39 65.5 °F 62.4 °F 29.9 in NNW 0.6 mph 2 mph 89.4% 0 in
02:44 65.7 °F 62.8 °F 29.9 in NNW 0.2 mph 8 mph 90.4% 0 in
02:49 65.7 °F 63 °F 29.9 in NW 1 mph 8 mph 91% 0 in
02:54 65.7 °F 63 °F 29.9 in WNW 0.8 mph 1 mph 91% 0 in
02:59 65.7 °F 63.1 °F 29.9 in NW 2 mph 16 mph 91.6% 0 in
03:04 65.8 °F 63.5 °F 29.9 in WNW 5 mph 8 mph 92% 0.64 in
03:09 65.7 °F 63.3 °F 29.9 in West 6 mph 13 mph 92% 0.27 in
03:14 65.3 °F 63 °F 29.9 in WSW 8 mph 9 mph 92% 0.12 in
03:19 64.9 °F 62.6 °F 29.9 in WNW 7.2 mph 9 mph 92% 0.06 in
03:24 64.6 °F 62.2 °F 29.9 in NNW 4 mph 5 mph 92% 0.17 in
03:29 64.6 °F 62.1 °F 29.9 in North 2.2 mph 5 mph 92% 0.13 in
03:34 64.4 °F 62.1 °F 29.9 in North 0.4 mph 1 mph 92% 0.09 in
03:39 64.4 °F 61.9 °F 29.9 in Calm   1 mph 92% 0.08 in
03:44 64.2 °F 61.9 °F 29.9 in Calm     92% 0.07 in
03:49 64.2 °F 61.7 °F 29.9 in Calm     91.8% 0.07 in
03:54 64 °F 61.2 °F 29.9 in NW 0.4 mph 8 mph 90.8% 0.04 in
03:59 63.7 °F 60.4 °F 29.9 in West 1.8 mph 9 mph 88.8% 0 in
04:04 63.9 °F 59.9 °F 29.9 in WNW 3.6 mph 9 mph 87% 0 in
04:09 64 °F 59.9 °F 29.9 in WNW 3.6 mph 9 mph 86.2% 0 in
04:14 64 °F 59.7 °F 29.9 in NW 2.2 mph 4 mph 86% 0 in
04:19 64 °F 59.7 °F 29.9 in NW 1 mph 4 mph 86% 0 in
04:24 64 °F 59.7 °F 29.9 in NW 1 mph 3 mph 86% 0 in
04:29 64 °F 59.7 °F 29.9 in NW 0.6 mph 3 mph 86% 0 in
04:34 64 °F 60.3 °F 29.9 in Calm   6 mph 87% 0 in
04:39 64.2 °F 60.6 °F 29.9 in NW 1 mph 6 mph 87.8% 0 in
04:44 64.2 °F 61 °F 29.9 in North 1 mph 6 mph 88.8% 0 in
04:49 64.4 °F 61.3 °F 29.9 in North 1.6 mph 6 mph 89.8% 0 in
04:54 64.2 °F 61.2 °F 29.9 in North 2 mph 4 mph 90% 0 in
04:59 64.2 °F 61.2 °F 29.9 in NNW 1.2 mph 4 mph 90% 0 in
05:04 64 °F 61.3 °F 29.9 in NNW 0.6 mph 1 mph 91% 0 in
05:09 64 °F 61.2 °F 29.9 in Calm   1 mph 90.6% 0 in
05:14 63.9 °F 60.8 °F 29.9 in Calm     90% 0 in
05:19 63.7 °F 60.8 °F 29.9 in Calm     90% 0 in
05:24 63.7 °F 60.6 °F 29.9 in Calm   4 mph 90% 0 in
05:29 63.7 °F 60.6 °F 29.9 in NW 1.4 mph 4 mph 90% 0 in
05:34 63.7 °F 60.4 °F 29.9 in NW 2 mph 9 mph 89.2% 0 in
05:39 63.7 °F 60.3 °F 29.9 in NNW 2 mph 9 mph 88.6% 0 in
05:44 63.9 °F 60.1 °F 29.9 in NW 3.2 mph 5 mph 87.4% 0 in
05:49 64 °F 60.3 °F 29.9 in NNW 4.6 mph 11 mph 87% 0 in
05:54 64.4 °F 60.1 °F 29.9 in NNW 6.4 mph 9 mph 86% 0 in
05:59 64.4 °F 60.1 °F 29.9 in NW 6.4 mph 12 mph 86% 0 in
06:04 64.2 °F 59.9 °F 29.9 in North 6 mph 9 mph 86% 0 in
06:09 64.2 °F 59.7 °F 29.9 in NW 6.8 mph 15 mph 85.4% 0 in
06:14 64.2 °F 59.5 °F 29.9 in NW 8 mph 16 mph 85% 0 in
06:19 64.2 °F 59.4 °F 29.9 in NNW 9.2 mph 16 mph 84% 0 in
06:24 64.4 °F 59.2 °F 29.9 in NNW 10 mph 16 mph 83.2% 0 in
06:29 64.4 °F 59 °F 29.9 in NW 9 mph 16 mph 83% 0 in
06:34 64.2 °F 59 °F 29.9 in NW 7.6 mph 16 mph 83% 0 in
06:39 64.2 °F 58.8 °F 29.9 in NW 8.6 mph 16 mph 82.6% 0 in
06:44 64.4 °F 58.6 °F 29.9 in NW 10.2 mph 16 mph 81.4% 0 in
06:49 64.6 °F 58.5 °F 29.9 in NW 9.4 mph 16 mph 81% 0 in
06:54 64.4 °F 58.1 °F 29.9 in NNW 7.4 mph 17 mph 80.2% 0 in
06:59 64.4 °F 57.7 °F 29.9 in NW 7.4 mph 17 mph 79.2% 0 in
07:04 64.4 °F 58.1 °F 29.9 in WNW 8 mph 8 mph 79.8% 0 in
07:09 64.2 °F 57.9 °F 29.9 in NW 8 mph 14 mph 80% 0 in
07:14 64 °F 57.9 °F 29.9 in NNW 8 mph 17 mph 80.4% 0 in
07:19 63.9 °F 57.9 °F 29.9 in NNW 8.6 mph 17 mph 81% 0 in
07:24 63.7 °F 57.7 °F 29.9 in NNW 8.2 mph 13 mph 81% 0 in
07:29 63.5 °F 57.6 °F 29.9 in NNW 7.6 mph 13 mph 81% 0 in
07:34 63.5 °F 57.7 °F 29.9 in NNW 8 mph 12 mph 81.8% 0 in
07:39 63.3 °F 57.7 °F 29.9 in NNW 6.6 mph 12 mph 82% 0 in
07:44 63.1 °F 57.6 °F 29.9 in North 6.4 mph 12 mph 82% 0 in
07:49 63 °F 57.4 °F 29.9 in NNW 8 mph 12 mph 82% 0 in
07:54 63 °F 57.4 °F 29.9 in NNW 8.4 mph 10 mph 82% 0 in
07:59 63 °F 57.4 °F 29.9 in NNE 6.4 mph 10 mph 82% 0 in
08:04 62.8 °F 57.2 °F 29.9 in North 4 mph 10 mph 82% 0 in
08:09 62.8 °F 57.2 °F 29.9 in NNW 3 mph 12 mph 82% 0 in
08:14 62.6 °F 57 °F 29.9 in NW 4.4 mph 10 mph 81.6% 0 in
08:19 62.8 °F 56.7 °F 29.9 in NNW 6 mph 10 mph 80.4% 0 in
08:24 63 °F 56.5 °F 29.9 in NW 8.4 mph 14 mph 79.6% 0 in
08:29 63.1 °F 56.5 °F 29.9 in NW 9.8 mph 14 mph 79% 0 in
08:34 63.3 °F 56.7 °F 29.9 in NW 7.8 mph 9 mph 78.8% 0 in
08:39 63.3 °F 56.5 °F 29.9 in NW 7.6 mph 17 mph 78.4% 0 in
08:44 63.3 °F 56.3 °F 29.9 in WNW 9 mph 15 mph 78% 0 in
08:49 63.3 °F 56.5 °F 29.9 in NW 7.8 mph 15 mph 78% 0 in
08:54 63.5 °F 56.5 °F 29.9 in NW 6.8 mph 12 mph 78% 0 in
08:59 63.7 °F 56.3 °F 29.9 in NW 6.8 mph 12 mph 77% 0 in
09:04 63.9 °F 56.5 °F 29.9 in North 7.5 mph 12 mph 77% 0 in
09:09 64 °F 56.7 °F 30 in NNW 8 mph 12 mph 77% 0 in
09:14 64.2 °F 56.7 °F 30 in NW 7.2 mph 12 mph 76.6% 0 in
09:19 64.2 °F 56.3 °F 30 in NW 7.8 mph 15 mph 75.4% 0 in
09:24 64.6 °F 56.1 °F 30 in NW 9 mph 18 mph 74.4% 0 in
09:29 64.8 °F 56.1 °F 30 in WNW 10.4 mph 18 mph 73.6% 0 in
09:34 64.9 °F 56.1 °F 30 in NNW 11 mph 15 mph 72.8% 0 in
09:39 65.1 °F 55.9 °F 30 in WNW 10.2 mph 15 mph 72% 0 in
09:44 65.5 °F 56.1 °F 30 in NW 8.8 mph 15 mph 72% 0 in
09:49 65.7 °F 56.3 °F 30 in NW 7 mph 15 mph 72% 0 in
09:54 65.8 °F 56.3 °F 30 in WNW 7 mph 15 mph 71.6% 0 in
09:59 66 °F 56.7 °F 30 in WNW 7.4 mph 15 mph 71.6% 0 in
10:04 66.2 °F 56.3 °F 30 in NW 8.8 mph 15 mph 70.6% 0 in
10:09 66.4 °F 56.5 °F 30 in NW 10 mph 15 mph 70.6% 0 in
10:14 66.6 °F 56.5 °F 30 in NW 9.4 mph 17 mph 70% 0 in
10:19 66.7 °F 56.3 °F 30 in NW 10 mph 17 mph 69.2% 0 in
10:24 66.9 °F 56.3 °F 30 in NW 10.4 mph 12 mph 68.4% 0 in
10:29 67.1 °F 56.1 °F 30 in WNW 10 mph 24 mph 67.4% 0 in
10:34 67.5 °F 55.8 °F 30 in NW 10 mph 11 mph 66.4% 0 in
10:39 67.6 °F 55.6 °F 30 in NW 10 mph 16 mph 65.6% 0 in
10:44 67.8 °F 55.4 °F 30 in NNW 10 mph 16 mph 64.6% 0 in
10:49 68 °F 55.2 °F 30 in NW 10 mph 16 mph 63.6% 0 in
10:54 68.2 °F 54.7 °F 30 in WNW 10 mph 13 mph 61.8% 0 in
10:59 68.4 °F 54.1 °F 30 in NW 10.8 mph 21 mph 60.4% 0 in
11:04 68.4 °F 53.8 °F 30 in NW 13.2 mph 24 mph 59.4% 0 in
11:09 68.5 °F 53.4 °F 30 in NW 15.2 mph 24 mph 58.8% 0 in
11:14 68.5 °F 53.2 °F 30 in NW 15.2 mph 20 mph 58% 0 in
11:19 68.9 °F 53.4 °F 30 in NW 14.4 mph 20 mph 58% 0 in
11:24 69.1 °F 53.2 °F 30 in WNW 13.2 mph 18 mph 57% 0 in
11:29 69.3 °F 53.1 °F 30 in NW 13.2 mph 19 mph 56.6% 0 in
11:34 69.4 °F 53.2 °F 30 in NW 13.2 mph 17 mph 56.4% 0 in
11:39 69.6 °F 52.9 °F 30 in NW 12.6 mph 18 mph 55.2% 0 in
11:44 70 °F 52.9 °F 30 in NW 11.2 mph 15 mph 54.6% 0 in
11:49 70.5 °F 52.9 °F 30 in NW 10.2 mph 16 mph 53.8% 0 in
11:54 70.7 °F 52.9 °F 30 in NW 10.6 mph 18 mph 53.6% 0 in
11:59 70.9 °F 52.9 °F 30 in NW 9.4 mph 18 mph 53.2% 0 in
12:04 70.9 °F 52.5 °F 30 in NNW 10.6 mph 19 mph 52.4% 0 in
12:09 70.9 °F 52.7 °F 30 in NW 12.6 mph 19 mph 52.6% 0 in
12:14 70.9 °F 52 °F 30 in NW 12.6 mph 16 mph 51% 0 in
12:19 71.1 °F 52 °F 30 in NNW 12 mph 16 mph 51% 0 in
12:24 71.4 °F 52.3 °F 30 in NNW 11.4 mph 17 mph 51% 0 in
12:29 71.4 °F 51.8 °F 30 in WNW 12.2 mph 20 mph 50% 0 in
12:34 71.6 °F 52.2 °F 30 in NW 12.2 mph 18 mph 50.2% 0 in
12:39 71.8 °F 51.3 °F 30 in NNW 11 mph 18 mph 48.4% 0 in
12:44 71.8 °F 51.4 °F 30 in NW 12.2 mph 16 mph 48.8% 0 in
12:49 72.1 °F 51.4 °F 30 in NW 11.8 mph 18 mph 48% 0 in
12:54 72.5 °F 51.6 °F 30 in WNW 11.2 mph 17 mph 47.8% 0 in
12:59 72.5 °F 51.6 °F 30 in NW 12 mph 17 mph 48% 0 in
13:04 72.9 °F 51.6 °F 30 in WNW 12.8 mph 18 mph 47.4% 0 in
13:09 72.7 °F 51.4 °F 30 in NNW 13.4 mph 18 mph 47.2% 0 in
13:14 72.7 °F 51.4 °F 30 in NNW 14.2 mph 21 mph 47.4% 0 in
13:19 72.5 °F 51.1 °F 30 in NW 15 mph 22 mph 47% 0 in
13:24 72.5 °F 51.1 °F 30 in NNW 15.6 mph 26 mph 47% 0 in
13:29 72.5 °F 51.4 °F 30 in NNW 14.8 mph 26 mph 47.4% 0 in
13:34 72.9 °F 51.6 °F 30 in WNW 13.6 mph 14 mph 47.2% 0 in
13:39 73.2 °F 51.3 °F 30 in NNW 12.2 mph 19 mph 46.2% 0 in
13:44 73 °F 50.9 °F 30 in NW 12.2 mph 13 mph 45.8% 0 in
13:49 73.4 °F 51.4 °F 30 in NW 11.8 mph 16 mph 46.2% 0 in
13:54 73.6 °F 51.1 °F 30 in NNW 11 mph 18 mph 45.4% 0 in
13:59 73.8 °F 51.1 °F 30 in NW 11.2 mph 18 mph 45% 0 in
14:04 73.6 °F 50.9 °F 30 in NW 11.6 mph 25 mph 45% 0 in
14:09 73.4 °F 50.9 °F 30 in NW 13 mph 25 mph 45% 0 in
14:14 73.4 °F 50.5 °F 30 in NW 12.6 mph 16 mph 44.6% 0 in
14:19 73.4 °F 50.5 °F 30 in NNW 12 mph 20 mph 44.6% 0 in
14:24 73.4 °F 50.9 °F 30 in NW 12.8 mph 15 mph 45% 0 in
14:29 73.6 °F 50.9 °F 30 in NW 12 mph 16 mph 45% 0 in
14:34 73.8 °F 50.9 °F 30 in NW 11 mph 15 mph 44.6% 0 in
14:39 73.8 °F 50.4 °F 30 in NW 11.2 mph 15 mph 44% 0 in
14:44 73.8 °F 50.5 °F 30 in NW 11.4 mph 20 mph 44.2% 0 in
14:49 73.8 °F 50.4 °F 30 in NW 11.4 mph 22 mph 44% 0 in
14:54 73.8 °F 50.4 °F 30 in NW 11.8 mph 13 mph 44% 0 in
14:59 73.8 °F 50.4 °F 30 in NW 10.6 mph 13 mph 43.8% 0 in
15:04 73.9 °F 50.4 °F 30 in NW 10.2 mph 12 mph 43.4% 0 in
15:09 73.8 °F 49.6 °F 30 in NW 11.4 mph 17 mph 42.6% 0 in
15:14 73.6 °F 49.5 °F 30 in NW 12.4 mph 17 mph 42.6% 0 in
15:19 73.8 °F 49.8 °F 30 in NNW 11.2 mph 18 mph 43% 0 in
15:24 73.8 °F 49.5 °F 30 in NNW 10.2 mph 14 mph 42.2% 0 in
15:29 73.6 °F 49.1 °F 30 in NW 11.4 mph 18 mph 42% 0 in
15:34 73.6 °F 49.1 °F 30 in NW 12 mph 17 mph 42% 0 in
15:39 73.6 °F 48.7 °F 30 in NW 12 mph 18 mph 41.6% 0 in
15:44 73.4 °F 48.7 °F 30 in NNW 13 mph 15 mph 41.6% 0 in
15:49 73.6 °F 48.6 °F 30 in NW 12.4 mph 17 mph 41.2% 0 in
15:54 73.6 °F 48.9 °F 30 in NW 12.2 mph 16 mph 42% 0 in
15:59 73.8 °F 48.7 °F 30 in NW 11.4 mph 17 mph 41.4% 0 in
16:04 73.6 °F 48.4 °F 30 in NW 11.4 mph 16 mph 41% 0 in
16:09 73.8 °F 48.6 °F 30 in NW 10.6 mph 16 mph 41% 0 in
16:14 73.8 °F 49.3 °F 30 in NW 9.2 mph 10 mph 41.8% 0 in
16:19 74.1 °F 48.9 °F 30 in NW 8 mph 12 mph 41.2% 0 in
16:24 74.1 °F 48.9 °F 30 in NW 7.4 mph 12 mph 40.8% 0 in
16:29 73.9 °F 48 °F 30 in NW 8.8 mph 12 mph 40% 0 in
16:34 73.9 °F 48 °F 30 in NW 9.2 mph 11 mph 40% 0 in
16:39 73.9 °F 48 °F 30 in NW 8.2 mph 13 mph 40% 0 in
16:44 73.9 °F 48 °F 30 in NW 8.8 mph 13 mph 40% 0 in
16:49 73.8 °F 47.8 °F 30 in NW 9.8 mph 16 mph 40% 0 in
16:54 73.6 °F 48.2 °F 30 in WNW 9.2 mph 15 mph 40.6% 0 in
16:59 73.6 °F 48.2 °F 30 in NW 8.8 mph 18 mph 40.6% 0 in
17:04 73.8 °F 48.4 °F 30 in WNW 8.6 mph 9 mph 40.6% 0 in
17:09 73.9 °F 48.7 °F 30 in WNW 7.2 mph 11 mph 41% 0 in
17:14 73.9 °F 48.7 °F 30 in NW 5.6 mph 8 mph 41% 0 in
17:19 73.8 °F 48.4 °F 30 in NW 6 mph 17 mph 40.6% 0 in
17:24 73.4 °F 48 °F 30 in NNW 8.4 mph 16 mph 40.6% 0 in
17:29 73 °F 48 °F 30 in NW 11.2 mph 16 mph 41% 0 in
17:34 72.9 °F 47.8 °F 30 in NNW 10.2 mph 11 mph 41% 0 in
17:39 72.9 °F 47.3 °F 30 in NW 9.4 mph 15 mph 40.4% 0 in
17:44 72.7 °F 46.9 °F 30 in NW 8.8 mph 10 mph 40% 0 in
17:49 72.7 °F 47.3 °F 30 in NNW 7.4 mph 10 mph 40.6% 0 in
17:54 72.7 °F 47.5 °F 30 in NW 8 mph 14 mph 41% 0 in
17:59 72.3 °F 47.5 °F 30 in NW 10.2 mph 14 mph 41.2% 0 in
18:04 72.1 °F 47.5 °F 30 in NW 9.4 mph 10 mph 41.6% 0 in
18:09 72.1 °F 47.7 °F 30 in NW 8.2 mph 12 mph 42% 0 in
18:14 71.8 °F 47.5 °F 30 in NW 8.6 mph 9 mph 42% 0 in
18:19 71.6 °F 47.7 °F 30 in NW 9.6 mph 16 mph 42.6% 0 in
18:24 71.4 °F 47.8 °F 30 in NW 10 mph 12 mph 43% 0 in
18:29 71.2 °F 47.7 °F 30 in NW 9.4 mph 15 mph 43% 0 in
18:34 71.1 °F 47.7 °F 30 in NW 10 mph 15 mph 43.4% 0 in
18:39 70.9 °F 47.8 °F 30 in NW 10 mph 17 mph 44% 0 in
18:44 70.5 °F 47.7 °F 30 in NNW 9.6 mph 12 mph 44.2% 0 in
18:49 70.3 °F 48 °F 30 in NW 8.8 mph 12 mph 45% 0 in
18:54 70.2 °F 47.8 °F 30 in NW 8.2 mph 14 mph 45.2% 0 in
18:59 69.8 °F 48 °F 30 in NW 8 mph 14 mph 46% 0 in
19:04 69.4 °F 47.8 °F 30 in NW 8 mph 13 mph 46.2% 0 in
19:09 69.3 °F 48 °F 30 in NW 8 mph 15 mph 46.8% 0 in
19:14 69.1 °F 48 °F 30 in NW 8.6 mph 11 mph 47% 0 in
19:19 69.1 °F 48 °F 30 in NW 8.8 mph 11 mph 47% 0 in
19:24 68.9 °F 47.8 °F 30 in NW 8.2 mph 9 mph 47% 0 in
19:29 68.7 °F 47.7 °F 30 in NW 7.4 mph 11 mph 47% 0 in
19:34 68.7 °F 47.7 °F 30 in NW 7.4 mph 14 mph 47% 0 in
19:39 68.7 °F 47.7 °F 30 in WNW 9.4 mph 17 mph 47% 0 in
19:44 68.7 °F 47.5 °F 30 in NW 10.2 mph 16 mph 46.6% 0 in
19:49 68.7 °F 47.1 °F 30 in NW 12 mph 16 mph 46% 0 in
19:54 68.7 °F 47.1 °F 30 in NW 11.4 mph 12 mph 46% 0 in
19:59 68.5 °F 46.9 °F 30 in NW 8.2 mph 14 mph 46% 0 in
20:04 68.4 °F 46.8 °F 30 in NW 8 mph 10 mph 46% 0 in
20:09 68.4 °F 47.3 °F 30 in NW 8.8 mph 10 mph 46.8% 0 in
20:14 68.2 °F 47.3 °F 30 in NW 7.2 mph 10 mph 47% 0 in
20:19 68 °F 47.1 °F 30 in NNW 7.2 mph 10 mph 47% 0 in
20:24 68 °F 46.9 °F 30 in NW 7 mph 9 mph 47% 0 in
20:29 67.8 °F 47.3 °F 30 in NW 4.8 mph 12 mph 47.8% 0 in
20:34 67.6 °F 47.3 °F 30 in NW 5 mph 13 mph 48% 0 in
20:39 67.6 °F 47.1 °F 30 in NW 7.8 mph 13 mph 48% 0 in
20:44 67.5 °F 47.1 °F 30 in WNW 9 mph 12 mph 48% 0 in
20:49 67.6 °F 47.1 °F 30 in NW 9.2 mph 13 mph 48% 0 in
20:54 67.6 °F 47.3 °F 30 in NNW 9.2 mph 12 mph 48% 0 in
20:59 67.6 °F 47.1 °F 30 in WNW 8.2 mph 12 mph 48% 0 in
21:04 67.5 °F 47.1 °F 30 in NW 9 mph 11 mph 48% 0 in
21:09 67.5 °F 47.3 °F 30 in NW 8.6 mph 11 mph 48.2% 0 in
21:14 67.3 °F 47.5 °F 30 in NW 7.2 mph 15 mph 49% 0 in
21:19 67.3 °F 47.5 °F 30 in WNW 7 mph 15 mph 49% 0 in
21:24 67.1 °F 47.3 °F 30 in NW 6.2 mph 8 mph 49% 0 in
21:29 66.9 °F 47.1 °F 30 in NW 6.2 mph 8 mph 49% 0 in
21:34 66.9 °F 47.1 °F 30 in NNW 6.6 mph 7 mph 49% 0 in
21:39 66.7 °F 47.3 °F 30 in NW 5.6 mph 8 mph 49.4% 0 in
21:44 66.6 °F 47.5 °F 30 in NW 3.2 mph 5 mph 50% 0 in
21:49 66.4 °F 47.7 °F 30 in NW 1.2 mph 6 mph 50.8% 0 in
21:54 66 °F 47.5 °F 30 in NW 1 mph 3 mph 51% 0 in
21:59 65.8 °F 47.7 °F 30 in NW 0.8 mph 3 mph 51.8% 0 in
22:04 65.7 °F 47.5 °F 30 in NW 0.8 mph 6 mph 52% 0 in
22:09 65.3 °F 47.3 °F 30 in NW 2.2 mph 7 mph 52% 0 in
22:14 65.3 °F 46.8 °F 30 in NW 3.8 mph 8 mph 51.2% 0 in
22:19 65.5 °F 46.9 °F 30 in NW 4 mph 8 mph 51% 0 in
22:24 65.5 °F 47.1 °F 30 in NNW 3.2 mph 5 mph 51.2% 0 in
22:29 65.3 °F 47.3 °F 30 in NW 3 mph 5 mph 52% 0 in
22:34 65.1 °F 46.9 °F 30 in WNW 3.8 mph 6 mph 52% 0 in
22:39 64.9 °F 46.9 °F 30 in NW 4.4 mph 6 mph 52.4% 0 in
22:44 64.6 °F 46.8 °F 30 in NW 5.6 mph 10 mph 52.4% 0 in
22:49 64.8 °F 46.4 °F 30 in NW 6.8 mph 10 mph 51.4% 0 in
22:54 64.9 °F 46.2 °F 30 in NNW 7 mph 11 mph 50.6% 0 in
22:59 65.1 °F 45.9 °F 30 in NW 6 mph 11 mph 49.8% 0 in
23:04 65.1 °F 45.5 °F 30 in NW 5 mph 8 mph 49% 0 in
23:09 65.3 °F 45.1 °F 30 in NNW 3.8 mph 8 mph 48.2% 0 in
23:14 65.3 °F 45.1 °F 30 in NNW 3.8 mph 10 mph 48% 0 in
23:19 65.1 °F 44.8 °F 30 in NNW 4 mph 10 mph 47.4% 0 in
23:24 65.3 °F 44.4 °F 30 in NNW 4 mph 5 mph 47% 0 in
23:29 65.3 °F 44.4 °F 30 in NNW 4 mph 6 mph 47% 0 in
23:34 65.3 °F 44.6 °F 30 in NNW 4 mph 9 mph 47% 0 in
23:39 65.3 °F 44.4 °F 30 in NNW 4 mph 9 mph 47% 0 in
23:44 65.3 °F 44.4 °F 30 in NNW 4 mph 5 mph 47% 0 in
23:49 65.1 °F 44.4 °F 30 in NW 3.4 mph 5 mph 47% 0 in
Oraiokastro GR
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb